Procedury F-gazowe

Pomagamy w przygotowaniu procedur f-gazowych oraz dokumentacji potrzebnej do otrzymania certyfikatu dla firm. 


Pakiet zawiera następujące procedury, które są wymagane przez UDT: 

 • obrót fluorowanymi gazami cieplarnianymi, 
 • instalowanie stacjonarnych urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych, 
 • konserwacja lub serwisowanie instalacji, 
 • wymiana czynnika na nowy, 
 • odzysk czynnika, 
 • kontrola szczelności, 
 • dokumentowanie i rejestr prac serwisowych, 
 • sprawdzanie detektora i wagi, 
 • kontrola zużycia czynnika chłodniczego, 
 • naprawa instalacji chłodniczych i klimatyzacyjnych, 
 • likwidacja urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych oraz dokumentację związaną z kontrolą szczelności, oddaniem instalacji, 
 • naprawy gwarancyjnej/pogwarancyjnej.

Dokumenty aktualizowane są na bieżąco co daje gwarancję przejścia kontroli!


Jeśli jesteś przed kontrolą UDT - dzwoń!