Kurs obsługi suwnicy, wciągników i wciągarek ogólnego lub specjalnego przeznaczenia

Suwnica - urządzenie w którym urządzenie chwytające jest podwieszone do wciągarki przejezdnej, wciągnika lub żurawia przemieszczających się po moście.

Po zakończeniu kursu i zdaniu egzaminu przed Komisją Urzędu Dozoru Technicznego, zdobędą Państwo uprawnienia ważne na 5 lub 10 lat w zależności od rodzaju suwnicy. Uprawnienia są honorowane przez pracodawców na terenie Unii Europejskiej.

Celem szkolenia jest przygotowanie słuchaczy do samodzielnego operowania suwnicą oraz uzyskanie uprawnień do pracy jako operator.


Kurs przygotowuje teoretycznie i praktycznie do zdania egzaminu przed komisją UDT 

 
W zależności od typu urządzenia chwytającego wyróżnia się suwnice: 

 • hakowe, 
 • lejnicze,
 • chwytnikowe, 
 • chwytakowe, 
 • kuzienne, 
 • korytowo – chwytnikowe, 
 • korytowo – chwytakowe, 
 • wsadowe.

W zależności od przeznaczenia:

 • suwnice ogólnego przeznaczenia,
 • suwnice specjalne.
W zależności od sposobu sterowania:
 • suwnice sterowane z kabiny,
 • suwnice sterowane z poziomu roboczego: przewodowo (np. kaseta sterownicza) lub bezprzewodowo (np. zdalnie radiowo).
Wciągarki służą do podnoszenia ładunków w pionie, z możliwością przejazdu lub nie. Wciągniki są to urządzenia do podnoszenia i opuszczania ładunków na określonej drodze, z przejazdem lub bez, w której ładunki mogą być zawieszone przy zastosowaniu różnych urządzeń chwytających. W zależności od przeznaczenia wyróżniamy wciągarki: ogólnego przeznaczenia i specjalne.

Terminy i zapisy na kurs