Kurs na operatora podestów ruchomych

Nożycówki i zwyżki są powszechnie stosowane w pracach wysokościowych i budowlanych. Wykorzystuje się je m.in. podczas montażu instalacji elektrycznych, banerów, klimatyzacji, systemów wentylacyjnych, w pracach konstrukcyjnych i w wielu innych przypadkach. Z tego względu, umiejętność obsługi tych urządzeń jest przydatna w różnorodnych branżach. Posiadając uprawnienia na podesty ruchome, znajdziesz zatrudnienie przy wielu pracach specjalistycznych i instalacyjnych, prowadzonych na wysokościach.


By zdobyć niezbędne uprawnienia, musisz zdać egzamin, organizowany przez Urząd Dozoru Technicznego, a nasze kursy skutecznie przygotują Cię do niego!


Nasze kursy są zgodne z programem UDT i szczegółowo omawiają wszelkie zagadnienia, niezbędne do zdania egzaminu na operatora. Podczas szkolenia, zdobędziesz zarówno wiedzę teoretyczną, jak i praktyczną. Dysponujemy zwyżkami i nożycówkami, które są dostępne dla kursantów zarówno podczas zajęć, jak i w czasie egzaminu.

Podczas szkolenia przekazane zostaną Ci informacje na temat:

  • przepisów BHP i ochrony przeciwpożarowej,
  • przepisów i regulacje, dotyczących urządzeń podlegających UDT,
  • rodzajów i budowy urządzeń, podlegających UDT, z uwzględnieniem ich właściwości nośnych,
  • właściwości fizykochemicznych uciągów, lin i łańcuchów urządzeń,
  •  obowiązków operatora podestu ruchomego przed rozpoczęciem pracy, w jej trakcie i po jej zakończeniu.
Dodatkowe informacje
  • W cenie kursu zajęcia teoretyczne, praktyczne, materiały szkoleniowe.
  • Podczas kursu na operatora podestów zdobędą Państwo uprawnienia wydawane przez Urząd Dozoru Technicznego, które honorowane są przez pracodawców na terenie Unii Europejskiej.

Celem szkolenia jest przygotowanie słuchaczy do samodzielnego operowania podestami oraz uzyskanie uprawnień do pracy jako operator.

Kurs przygotowuje teoretycznie i praktycznie do zdania egzaminu przed komisją UDT


Terminy i zapisy na kurs