Bezpłatna infolinia
Zadzwoń 730 470 381
MENU
Najlepsze kursy i szkolenia ON-LINE! 
Jeśli nie zdasz egzaminu ZWROT KOSZTÓW!

Pomiary Elektryczne

Dla kogo kurs

Szkolenia dedykujemy dla osób przeprowadzających okresowe kontrole instalacji i urządzań elektrycznych tzw. pomiary ochronne i odgromowe.

W ramach szkolenia nasz doświadczony wykładowca omawia pełny zakres pomiarów ochronnych instalacji elektrycznych i odgromowych, zgodnie z wymaganymi normami min:

 

 • Regulacje prawne dotyczące wykonywania pomiarów odbiorczych i okresowych
 • Wymagania BHP przy eksploatacji urządzeń energetycznych
 • Odpowiedzialność prawna
 • Uprawnienia niezbędne do wykonywania pomiarów
 • Terminy wykonywania pomiarów
 • Metody badań ochronnych
 • Zasady wykonywania, sprawdzeń pomiarów
 • Zasadnicze kategorie pomiarów elektrycznych i zasady ich wykonywania:

- pomiar uziemienia

- pomiar pętli zwarcia

- pomiar rezystancji i izolacji

- pomiar zabezpieczeń

- inne pomiary

 

 • Rodzaje i funkcje najczęściej wykorzystywanych przyrządów pomiarowych i testerów
 • Badania i Pomiary narzędzi elektrycznych
 • Graniczne błędy pomiarów oraz zasady szacowania błędu
 • Dokumentacja prac kontrolno pomiarowych

Cel kursu

Celem szkolenia jest nabycie wiedzy i praktyki w zakresie posługiwania się przyrządami, przy pomocy których przeprowadza się pomiary instalacji elektrycznej, stwierdza jej stan i na tej podstawie sporządzić protokoły z pomiarów oraz sprawozdania.

Warsztaty obejmują nabycie wiedzy praktycznej w zakresie wykonywania pomiarów instalacji elektrycznej do 1kV. Po zakończeniu szkolenia uczestnik nabędzie praktyczne umiejętności w zakresie wykonywania pomiarów instalacji elektrycznej, analizy ich wyników oraz sporządzania protokołów i sprawozdań

Charakterystyka kursu

Przygotowany przez nas kurs jest jednodniowy. Zapewniamy małe grupy szkoleniowe, posiadamy odpowiednio przygotowane laboratorium pomiarowe.

 

Szkolenie odbywa się z wykorzystaniem przyrządów, które pozwolą na nabycie praktycznych umiejętności w zakresie wykonywania pomiarów ich analizy oraz sporządzania na podstawie wykonanych pomiarów, protokołów i sprawozdań

Program szkolenia:

Kurs pomiarów elektrycznych
Profesjonalne szkolenie w zakresie niezbędnej teorii i praktyki wykonywania pomiarów elektrycznych

Czas: 1 dzień roboczy

Formy dydaktyczne: wykład, warsztaty.

Zakres przedmiotowy:

 • regulacje prawne dotyczące wykonywania pomiarów odbiorczych i okresowych.
 • sieci (systemy), urządzenia i instalacje energetyczne wytwarzające, przesyłające
  i zużywające energię elektryczną instalacjach niskiego napięcia,
 • wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji urządzeń energetycznych,
 • techniczne środki ochrony przeciwporażeniowej,
 • odpowiedzialność prawna,
 • uprawnienia niezbędne do wykonywania pomiarów,
 • terminy wykonywania pomiarów,
 • zakres i skuteczność badań ochronnych,
 • metody badań ochronnych,
 • ogólne zasady wykonywania sprawdzeń i pomiarów,
 • zasadnicze kategorie pomiarów elektrycznych i zasady ich wykonywania:
  • pomiar uziemienia,
  • pomiar pętli zwarcia,
  • pomiar rezystancji izolacji,
  • pomiar zabezpieczeń,
  • inne pomiary,
 • rodzaje i funkcje pomiarowe najczęściej wykorzystywanych przyrządów pomiarowych i testerów:
  • miernik parametrów instalacji,
  • miernik rezystancji izolacji,
  • miernik impedancji pętli zwarcia,
  • miernik rezystancji uziemienia,
  • miernik zabezpieczeń różnicowo-prądowych,
  • tester instalacji elektrycznej,
 • badania i pomiary narzędzi elektrycznych,
 • graniczne błędy pomiarów oraz zasady szacowania błędu,
 • dokumentacja prac pomiarowo-kontrolnych.

Uczestnicy otrzymują certyfikat ukończenia kursu!

Wygodnie, bezpiecznie i profesjonalnie!
W razie pytań zadzwoń
730 470 381 
Wszystkie prawa zastrzeżone. 
AWK GROUP Kursy Energetyczne F-Gazy 

Katowice - Zabrze - Ślask

Polityka prywatnościPolityka CookiePolityka Prawna
Hosting by Devdoit
menu