Kursy lutowania twardego metodą 912 - Płomieniowe i metodą 918 - rezystancyjne.

Od wielu lat organizujemy w całej Polsce zawodowe kursy, których przedmiotem jest lutowanie twarde gazowe metodą 912 oraz lutowanie twarde metodą 918 elektrooporowe (rezystancyjne). Oferta jest skierowana do osób chcących zdobyć uprawnienia w zakresie montażu i serwisowania instalacji chłodniczych, urządzeń klimatyzacyjnych w pojazdach mechanicznych, pomp ciepła i agregatów transportowych.
Nauka odbywa się w ramach sprawdzonych programów układanych przez specjalistów z zakresu lutu twardego oraz ekspertów związanych z branżą.

CZY UPRAWNIENIA DO LUTOWANIA SĄ POTRZEBNE?

Potwierdzenie posiadanych kwalifikacji od osób zajmujących się lutowaniem jest wymagane, zgodnie z podstawą prawną:
§27 Rozporządzenia MG z dn. 27 kwietnia 2000 r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz. U. Nr 40, poz. 470). 

Po ukończeniu kursu każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie potwierdzające zdobyte kwalifikacje.

  Kurs jest przeznaczony dla osób:

  • nieposiadających żadnej wiedzy/umiejętności w zakresie lutowania twardego gazowego i elektrooporowego  (rezystancyjnego)
  • posiadających podstawową wiedzę/umiejętności w zakresie lutowania twardego gazowego i elektrooporowego (rezystancyjnego)

O KURSACH

Jako profesjonalna firma szkoleniowa służymy fachową pomocą w zdobyciu niezbędnych uprawnień w zakresie lutowania twardego. 

Kursy metodą 912 oraz 918 obejmują teorię i naukę praktycznych umiejętności z zakresu posługiwania się palnikami gazowymi, oraz lutownicami elektrooporowymi. Pomożemy Ci uzyskać certyfikat do wykonywania prac przy urządzeniach oraz instalacjach klimatyzacyjnych i chłodniczych.

Kursy lutowania twardego umożliwią Ci rozwój zawodowy oraz podniesienie dotychczasowych kwalifikacji zawodowych. Uczestnicząc w kursach, zdobędziesz niezbędną wiedzę i kompetencje niezbędne do łączenia różnych elementów z wykorzystaniem lutu.

Kursy na lutowanie twarde prowadzimy na terenie całego kraju. Jako podmiot szkoleniowy z dużym doświadczeniem zapewniamy naukę na najwyższym poziomie.

MASZ PYTANIA? Zadzwoń!

Tematyka kursów:

  • Materiały stosowane podczas lutowania twardego.
  • Przygotowanie stanowiska pracy zgodnie z wymogami  BHP.
  • Praktyczna nauka obsługi butli i reduktorów lub lutownic elektrooporowych
  • Ćwiczenia praktyczne z lutowania twardego metodą 912 lub 918

ZACHĘCAMY RÓWNIEŻ DO KONTAKTU Z DORADCĄ.