Uprawnienia F-gazowe - certyfikat UDT dla personelu

Chyba nie ma bardziej rozwojowej i dochodowej branży. Przy rosnącym zapotrzebowaniu na montaże i serwisy stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła, posiadając wymagane uprawnienia — podejmiesz pracę jako jeden z najbardziej pożądanych fachowców!
Nasi szkoleniowcy przygotują Cię nie tylko pod kątem egzaminu, ale co najważniejsze to fakt, że wyjdziesz z kompleksową wiedzą od A do Z, którą musisz mieć! Jest to możliwe, ponieważ szkolący prowadzą firmy i fizycznie pracują w tej branży, więc nikt nie przygotuje Cię lepiej!

Zainteresowany? Sprawdź nasze terminy szkoleń stacjonarnych i zapisz się już dziś!

O szkoleniu

Szkolenie F-gazowe to przede wszystkim tematyka ściśle związana z programem znajdującym się w Ustawie o F-gazach. Szkolenie zostało przygotowane tak, aby nawet osoby, które nigdy wcześniej nie miały nic wspólnego z tym tematem, mogły go zdać i co również istotne zdobyły wiedzę i umiejętności. 

Szkolenie prowadzi jednostka powołana przez Urząd Dozoru Technicznego i otrzymała akredytację o numerze  FGAZ-S/27/0003/21
Jest to Instytut Technologii Chłodniczych, którego działalność poza szkoleniami to instalacje dlatego też posiada certyfikację dla przedsiębiorców FGAZ-P/12/0783/21.

Podczas egzaminu każdy uczestnik na początku ma do rozwiązania test. Test składa się z 30 pytań, a po jego zaliczeniu przystępuje do zadań praktycznych. 
Egzamin jest przeprowadzany przez komisję Państwową powołaną przez Urząd Dozoru Technicznego i posiada akredytację o numerze FGAZ-E/27/0007/22

MASZ PYTANIA? Zadzwoń!

Dlaczego my?

 • Szkolący z doświadczeniem zdobytym w praktyce.
 • Wiedza, którą wykorzystasz w codziennej pracy.
 • Materiały dydaktyczne przygotowane przez specjalistów.
 • Szkolenie przygotowane pod kątem egzaminu.
 • Telefoniczne wsparcie wykładowcy po szkoleniu
 • Możliwość podjęcia współpracy w zakresie montaży.

Szkolenie f-gazy – dla kogo?

Szkolenie z fluorowanych gazów cieplarnianych jest zazwyczaj przeznaczone dla osób pracujących w branżach związanych z obszarem HVAC (ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja), chłodnictwem, produkcją elektroniki, a także dla specjalistów zajmujących się utrzymaniem i serwisem urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych. Szkolenie to jest istotne z uwagi na wpływ fluorowanych gazów cieplarnianych na zmiany klimatyczne.

Osoby, które mogą skorzystać z tego rodzaju szkolenia, to na przykład:

 • Technicy HVAC/R - osoby odpowiedzialne za instalację, serwis i konserwację systemów ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji i chłodzenia;
 • Inżynierowie - specjaliści pracujący nad projektowaniem i rozwijaniem systemów chłodzenia, klimatyzacji i grzewczych;
 • Pracownicy serwisu - osoby, które zajmują się utrzymaniem i naprawą urządzeń zawierających fluorowane gazy cieplarniane, takie jak chłodziarki, klimatyzatory czy pompy ciepła;

Specjaliści ds. ochrony środowiska - osoby odpowiedzialne za monitorowanie i egzekwowanie przepisów dotyczących substancji szkodliwych dla środowiska, takich jak fluorowane gazy cieplarniane.

Szkolenie z fluorowanych gazów cieplarnianych obejmuje zazwyczaj zasady bezpiecznego obchodzenia się z tymi substancjami, ich wpływ na środowisko, regulacje prawne z nimi związane, a także praktyczne umiejętności związane z obsługą i konserwacją systemów zawierających te gazy. Ważne jest także, aby uczestnicy byli świadomi alternatywnych technologii i substancji, które mogą pomóc w ograniczeniu emisji gazów cieplarnianych.

Jak wygląda egzamin

Zapewne wiele osób zastanawia się, jak wygląda część teoretyczna oraz praktyczna egzaminu z zakresu F-Gazy. Ogólnie rzecz ujmując, forma egzaminu jest bardzo zbliżona do szeregu innych testów z różnych dziedzin. Część teoretyczna składa się z 30 pytań jednokrotnego wyboru. Do każdego z nich podane są 4 propozycje odpowiedzi, a których tylko jedna jest poprawna. Aby egzamin zakończył się wynikiem pozytywnym, poprawnie trzeba odpowiedzieć na 23 pytania. Na egzamin z części teoretycznej przewidziano 90 minut.

Po zaliczeniu egzaminu teoretycznego można przystąpić do egzaminu praktycznego, który przewiduje wykonanie 5 wylosowanych wcześniej zadań. Są one wykonywane pod czujnym okiem komisji. Dopiero po poprawnym wykonaniu wszystkich tych zadań osoba zdająca otrzymuje zaświadczenie o pozytywnym wyniku egzaminu.

Certyfikat jest wydawany bezterminowo, co oznacza, że po jego otrzymaniu nie ma potrzeby odnawiania uprawnień. Co istotne, certyfikat jest uznawany we wszystkich państwach należących do Unii Europejskiej.

Tematyka zajęć szkolenia

Na szkolenie z zakresu F-Gazy przewidziano jeden dzień. Kurs jest przeprowadzany w formie stacjonarnej w taki sposób, aby każda osoba miała zapewnione odpowiednie warunki do zdobywania nowej wiedzy. Szkolenie przeprowadzają prawdziwi fachowcy z danej dziedziny, co powoduje, że przekazują oni bardzo praktyczną wiedzę z konkretnego zakresu. Dzięki doświadczeniu wykładowców możliwe jest szybkie zdobycie wiedzy nawet w sytuacji, gdy kursant wcześniej w ogóle nie miał styczności z daną branżą.

W czasie zajęć poruszane są zagadnienia, takie jak na przykład:

 • Podstawy drugiej i trzeciej zasady termodynamiki;
 • Wpływ czynników chłodniczych na klimat i atmosferę;
 • Kontrola przed uruchomieniem urządzenia klimatyzacyjnego;
 • Montaż, uruchomienie i konserwacja urządzenia;
 • Sprawdzanie szczelności całej instalacji.

Są to bardzo ważne aspekty pracy każdej osoby wykonującej czynności w obrębie klimatyzatorów (i nie tylko), dlatego zdobycie fachowej wiedzy jest w tym przypadku niezbędne. Jednodniowe szkolenie (trwające dokładnie 8 godzin) jest wystarczające, aby uczestnik kursu zdobył wszelką niezbędną wiedzę oraz kluczowe umiejętności pracy z urządzeniami objętymi certyfikatem F-Gazy.

Kliknij przycisk „zapisz się”, żeby otrzymać więcej informacji.

Dlaczego warto inwestować w szkolenia z zakresu uprawnień F-gazowych?


Szkolenia z uprawnień F-gazowych stanowią kluczową inwestycję dla profesjonalistów pracujących z gazami fluorowanymi. Nie tylko zapewniają zgodność z obowiązującymi przepisami, lecz również umożliwiają osiągnięcie wysokiego poziomu bezpieczeństwa i efektywności w obszarze instalacji oraz obsługi urządzeń zawierających fluorowane gazy. Dzięki posiadanej kwalifikacji możesz znacząco zwiększyć swoją konkurencyjność na rynku pracy, a także zapewnić jeszcze lepszą jakość prowadzonych czynności instalacyjnych oraz serwisowych.

Kto może skorzystać z naszych szkoleń?


Nasze szkolenia są dostosowane zarówno dla doświadczonych techników, którzy chcą doskonalić swoje umiejętności, jak i dla osób rozpoczynających karierę w obszarze F-gazów. Oferujemy kursy podstawowe i zaawansowane, aby sprostać różnym poziomom doświadczenia i różnorodnym wymaganiom zawodowym.

Jakie tematy są poruszane na szkoleniach z zakresu uprawnień F-gazowych?


Nasze kompleksowe szkolenia obejmują szereg istotnych tematów, takich jak prawidłowa identyfikacja gazów, procedury bezpieczeństwa, obsługa sprzętu, procedury awaryjne, utylizacja gazów, a także bieżące przepisy i normy. W ten sposób uczestnicy zdobywają pełen zakres wiedzy, a także umiejętności niezbędne do skutecznego zarządzania gazami fluorowanymi.

Czy posiadanie uprawnień F-gazowych jest obowiązkowe?


Tak, zgodnie z obowiązującymi przepisami Unii Europejskiej, osoby zajmujące się obsługą, konserwacją i naprawą urządzeń zawierających gazy fluorowane muszą posiadać odpowiednie uprawnienia F-gazowe. Nasze szkolenia spełniają te wymagania, przygotowując uczestników do legalnej praktyki zawodowej.

Czy po ukończeniu szkolenia otrzymam certyfikat?


Tak, po zakończeniu szkolenia uczestnicy otrzymują certyfikat potwierdzający zdobycie uprawnień F-gazowych. Nasze certyfikaty są uznawane przez organy regulacyjne, co stanowi dodatkową gwarancję zgodności z przepisami i umożliwia legalne wykonywanie zawodowych obowiązków.

Jakie korzyści płyną z posiadania uprawnień F-gazowych?


Posiadanie uprawnień F-gazowych przekłada się na zwiększenie wiarygodności zawodowej. Umożliwia legalne wykonywanie prac związanych z fluorowanymi gazami, co wpływa na bezpieczeństwo pracowników i klientów poprzez prawidłową obsługę i konserwację urządzeń. Ponadto, posiadanie tych uprawnień otwiera nowe możliwości kariery zawodowej.